head_bn_item

ເຮືອນແກ້ວດອກ

ເຮືອນແກ້ວດອກ

  • ເຮືອນແກ້ວດອກໄມ້ພາດສະຕິກທີ່ມີລະບົບລະບາຍອາກາດ

    ເຮືອນແກ້ວດອກໄມ້ພາດສະຕິກທີ່ມີລະບົບລະບາຍອາກາດ

    ເຮືອນແກ້ວປະເພດນີ້ແມ່ນຈັບຄູ່ກັບລະບົບລະບາຍອາກາດແລະໂດຍສະເພາະແມ່ນສໍາລັບການປູກດອກໄມ້ເຊັ່ນ: ດອກກຸຫລາບ, orchis, chrysanthemum, ແລະອື່ນໆ, ການຈັບຄູ່ກັບລະບົບລະບາຍອາກາດຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມລະບາຍອາກາດທີ່ດີສໍາລັບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງດອກໄມ້.